Skip to main content

8 Oktober 2024 | Selasa

Academia
Fiesta@USM

Building Networks of EduChamps

Academia Fiesta@USM dengan tema "Building Networks of EduChamps" bertujuan mendorong dan menggalakkan pensyarah dan pelajar USM untuk menghasilkan idea-idea kreatif dalam mereka bentuk pengajaran dan pembangunan bahan pengajaran dan pembelajaran (PdP).

Selain itu, pertandingan ini juga menyediakan platform kepada warga akademik termasuk pelajar untuk berkongsi amalan terbaik, mengetengahkan inovasi dan kreativiti dalam rekabentuk dan pembangunan bahan pengajaran dan pembelajaran. Ia juga bertujuan mengiktiraf usaha warga akademik dan pelajar dalam membudayakan amalan menghasilkan inovasi yang kreatif dan inovatif.

Objektif

  1. Mengenal pasti produk dan inovasi PdP yang boleh diketengahkan di peringkat USM dan kebangsaan.

  2. Membudayakan penghasilan inovasi PdP dalam reka bentuk proses PdP dan pembangunan bahan PdP dalam kalangan warga akademik dan pelajar selari dengan hasrat menghasilkan pelajar yang mempunyai kualiti HEBAT.

  3. Berkongsi amalan terbaik projek-projek dan inisiatif PdP yang telah dilaksanakan sama ada di peringkat pusat pengajian atau institusi oleh pensyarah.

  4. Berkongsi amalan terbaik penghasilan bahan pembelajaran dalam projek, tugasan dan nota kendiri sama ada di peringkat pusat pengajian atau institusi oleh pelajar.

  5. Menggalakkan idea dan pemikiran kreatif, inovatif dan inventif dalam aspek PdP di USM.

  6. Menggalakkan penyelesaian masalah pedagogi pengajaran dan bahan pembelajaran melalui kreativiti dan inovasi bahan PdP.

  7. Mengiktiraf ahli akademik yang telah mengambil langkah terkehadapan dengan membangunkan kursus MOOC dan Micro-credential berkualiti di Universiti Sains Malaysia.

Tarikh Penting
Tarikh Tutup Pendaftaran
14 Jun 2024
Tarikh Tutup Penghantaran e-Poster & Video
31 Julai 2024

Academia Fiesta@USM

8 Oktober 2024

Kategori

Kategori 1

EduChamp Challenge

Terbuka kepada Staf USM

Kategori 2

Inovasi (Produk)

Terbuka kepada Staf dan Pelajar USM

Kategori 3

MOOC Challenge

Terbuka kepada Staf USM

Kategori 4

MC Challenge

Terbuka kepada Staf USM

Anjuran

Dengan kerjasama

Academia Fiesta@USM

8 Oktober 2024

Daftar sebelum 14 Jun 2024
Special Offer